कवितांचा मळा : “सरपंच सखुबाई”

लेखन : जी. पी. खैरनार, नाशिक
९४२१५११७३७ / ७०८३२३४०२१

सखुबाईची हो ऐका कहाणी !
प्रेमळ बोलणं साधी रहाणी !!
गांव सरपंच सखुबाई म्हणी !
घरोघरी देऊ पिण्याचे पाणी !!

                    सखुबाईची हो तऱ्हाच न्यारी !
                    गावात तिचा हो रुबाब भारी !!
                    सकाळी उठता राम प्रहारी !
                    कपाळी कुंकू मळवट भरी !!

सखुबाई करे नित्य न्याहरी !
मिरची ठेचा बाजरी भाकरी !!
समस्या घेऊन येती गांवकरी !
लोकांचा घरात दरबार भरी !!

                    मंथन करती सारे गांवकरी !
                    गावाचा करु विकास भारी !!
                    विकास योजना देऊ घरोघरी !
                    निस्वार्थी सेवेचा संकल्प करी !!

सखुबाईचा गांव आदर करी !
सखुबाईने ध्यास घेतला उरी !!
शिक्षित करु साऱ्या पोरं पोरी !
ज्ञानाचा दिवा लाऊ घरोघरी !!

                    निरोगी ठेवण्या सारे गांवकरी !
                    गावात काढती शिवार फेरी !!
                    स्वच्छता दूत फिरे दारो दारी !
                    आरोग्य संदेश देती घरोघरी !!

सखुबाई म्हणे अहो गांवकरी !
गांव करील ते राव काय करी !!
गावाचा विकास करण्या खरी !
घराचे-पाण्याचे कर सारे भरी !!

                    गावात असती हुशार शेतकरी !
                    शेतकऱ्यां करु आता व्यापारी !!
                    शेतमाल धान्याची थांबवु उधारी !
                    कष्टकऱ्या भावाला देऊ उभारी !!

ज्ञानाचा महिमा सांगू दारोदारी !
कमी करु मानव विकास दरी !!
सखुबाई होता गांव कारभारी !
गुटखा दारूबंदी जागर करी !!

                    सखुबाई असे गांव मानकरी !
                    भरजरी पदर घेई डोक्यावरी !!
                    तिरंगा झेंड्याला सलाम करी !
                   देश अभिमान जागवती उरी !!

व्यसनानं वाया जाता पोरं पोरी !
सखुबाई गावात दारुबंदी करी !!
सखुबाई नावाची दहशत भारी !
नांदती सुखशांती गावात खरी !!

                    मैदानी खेळांना देऊन उभारी !
                    कसदार पिढी घडवती खरी !!
                    सखुबाई जरी असती हो नारी !
                    दमदार सरपंच म्हणे गांवकरी !!

( कवी नाशिक जिल्हा परिषद अध्यक्ष यांचे स्वीय सहाय्यक आहेत. )

Similar Posts

Leave a Reply

error: Content is protected !!