“सावळ्या रे विठ्ठला”

कवी : जी. पी. खैरनार, नाशिक
९४१५११७३७ / ७०८३२३४०२१

पंढरीच्या रे विठ्ठला,
मूर्ती तुझी रे सावळी !
भोळ्या भक्तांना रे तुझ्या,
कोण सांग रे सांभाळी !!

                    थांबवनां देवा आता,
                    नियतीची क्रुर खेळी !
                    तरण्या बांड पोरांचा,
                    जीव जातोया अवेळी !!

कोरोना विषाणू देवा,
लोकं मारतोया भोळी !
लाटेवरी लाट येता,
जीव जातायरे बळी !!

                    शेतां मधी राबतोया,
                    रात्रं दिन तुझा बळी !
                    ढेकळात काळ्या राना,
                    देतो औताची रे पाळी !!

बाळ गोपाळांची देवा,
कोरोनाने केली होळी !
कीव कर त्यांची देवा,
बांधू नको त्यांची मोळी !!

                    घेण्या शिक्षण पोरांना,
                    वाट कर तू मोकळी !
                    कोरोनाच्या सावटाने,
                    वाट लागली सगळी !!

शाळा खोली छप्पराला,
लागे कोळ्यांचीरे जाळी !
पोरांविना शाळा खोली,
दिसू पाहे नारे खुळी !!

                    कष्टकऱ्या मानवाची,
                    श्रद्धा आहे नारे भोळी !
                    नित्य नियमाने देवा,
                    गातो तुझी रे भूपाळी !!

दारापुढे उभी दिसे,
कोरोनाची क्रूर फळी !
पण करु यारे सारे,
तोडू कोरोना साखळी !!

                    लसीची रे घेऊ मात्रा,
                    अष्टगंध लाऊ भाळी !
                    कोरोनाच्या यमदूता,
                    धाडू आता रे आभाळी !!

( कवी जी. पी. खैरनार हे नाशिक जिल्हा परिषद अध्यक्ष यांचे स्वीय सहाय्यक असून ते नामवंत लेखक आणि कवी आहेत. )

Similar Posts

Leave a Reply

error: Content is protected !!