कवितांचा मळा : “सूर पारंब्या”

कवी : जी. पी. खैरनार, नाशिक
९४२१५११७३७ / ७०८३२३४०२१

आकाशी चमचमत्या,
चांदण्या दिसे हजार !
एक एक मोजतांना,
बालके होई बेजार !!

                    चांदोबा उगवण्याचा,
                    जगा वेगळा प्रहर !
                    अमावास्या पौर्णिमेला,
                    कमी जास्त होई कोर !!

चांदोबा असे शीतल,
सूर्य तळपे प्रखर !
तेजोमय सूर्यापुढे,
चांदोमामा माने हार !!

                    विटी दांडूच्या खेळात,
                    खेळ खेळी मुले चार !
                    खेळ रडीचा खेळता,
                    आई बाप देई मार !!

थंड बर्फ गोळा मिळे,
दोन पैशा गारे गार !
बर्फाचे गोळे खाऊनी,
जीव होई थंडगार !!

                    खेळ खेळती पारंब्या,
                    मुलं दिसे शूर वीर !
                    टांगेमध्ये फेके काठी,
                    झाडावरी मारे सुर !!

खेळ खेळुनी दमती,
गावातली सारी पोरं !
निसर्गाच्या कवेमध्ये,
आनंद घेई लेकरं !!

                    यंत्राने हो केला घात,
                    झाडे केली सारी ठार !
                    मानवाच्या स्वार्थापोटी,
                    वने झाली हद्दपार !!

स्वार्थी अरे मानवा,
निसर्गाची कास धर !
मानव सृष्टी जगण्या,
वृक्षांचे जतन कर !!

                    श्वास कोंडे शहरात,
                    शेतामध्ये बांध घर !
                    त्याग करुनी धनाचा,
                    वनांमध्ये वास कर !!
                   

( कवी जी. पी. खैरनार हे नाशिक जिल्हा परिषद अध्यक्षांचे स्वीय सहाय्यक असून नामवंत लरखाक आणि कवी आहेत. )

Similar Posts

Leave a Reply

error: Content is protected !!