कविता : बाप

कवी प्रकाश कवठेकर यांच्या कवितेचे सुमधुर गायन केले आहे अनुराधा धोरण यांनी! जरूर बघा!