“शास्त्र- भाषाभ्यास”

रचना : जी. पी. खैरनार, नाशिक
९४२१५११७३७ / ७०८३२३४०२१

तहकूब झाल्या परीक्षा,
अजब घडला इतिहास !
सूक्ष्म जीवांचे शास्र,
सोपा होता अभ्यास !!

                    जिवाने काढले अस्त्र,
                    वार करी फुफ्फुसास !
                    सूक्ष्म जीव विषाणूने,
                    माणसे होई खल्लास !!

प्रताप केला हो सारा,
विषाणु जीवशास्राने !
मानवाचे मानसशास्त्र,
बिघडविले कोरोनाने !!

                    समाजशास्राचा गुण,
                    माणसे सैरभैर होता !
                    जीव मानवाची व्यथा,
                    दिसे भयाण शांतता !!

मानव बुद्धीचा अभ्यास,
करी नागरिकांचे शास्र !
कस पाहून मानवाचा,
कोलमडले अर्थशास्त्र !!

                   उपाय करण्या माणसां,
                   रसायनशास्त्र असे भारी !
                   शास्रज्ञ जीव विषाणूंचे,
                   सखोल संशोधन करी !!

व्यापती विषाणू सारे,
पृथ्वीचा भूगोल सारा !
शास्रज्ञ अभ्यास करी,
उपाय शोधती खरा !!

                    विषाणूस त्या रोखण्या,
                    अस्र शोधी भूमितीत !
                    शोधून लसीच्या मात्रा,
                    गणित जुळवी मानवात !!

एका सूक्ष्म विषाणुने,
शास्त्रच बोथट होई !
मानवा जीवदान देण्या,
पोलीस डॉक्टर येई !!

                    धरा मानवतेची कास,
                    शास्त्र असे खुप भारी !
                    मायबोली गोड भाषा,
                    मानवास देई उभारी !
                   

( कवी जी. पी. खैरनार हे नाशिकच्या जिल्हा परिषद अध्यक्षांचे स्वीय सहाय्यक असून विविध विषयांवर लेखन करतात. )

Similar Posts

Leave a Reply

error: Content is protected !!