रेमडीसीविर बाबत संपूर्ण माहिती हवीय ? मग हा व्हिडीओ पहा..!

नक्की रेमडीसीविर काय काम करते ? कुणाला दिले पाहिजे ?रेमडीसीविर कुणाला नाही दिले पाहिजे ? आणि कुठं मिळते ? याबद्धल सविस्तर माहिती देत आहेत डॉ. मनीषा महाजन..!

Similar Posts

Leave a Reply

error: Content is protected !!