भटकंती

भटकंती
“आभाळाचं छत,आण काळी माती वसरी,!
रानोमाळ भटकंती करितो, सोबत फक्त बासुरी!!

नको धन, नको धान, काळोखात ठाण !
लेकराले चरायाला दे रे देवा, पसाभर रान!!

दगडाची चूल, आण रिकामे ते मडके !
उपाशी ह्या जठराला, झाके काळे घोंगडे!!

कुनापाशी मांडू व्यथा देवा, चहुकडे रिकामे रान !
मुक्या प्राण्यां आवाज देता, टवकारले ते कान!!

नशिबाची भटकंती, दे वा चोहिकडे,!
मातीलाही दया येती, पडती पाया तडे!!

देव माझा खंडेराया, जेजुरीची शान !
हाक मारती दर्शन देतो, टवकारले ते कान!!.

  • प्रकाश कवठेकर, इगतपुरी
    ( कवी कोरपगाव ता. इगतपुरी येथे ग्रामसेवक म्हणून कार्यरत आहेत. कवितेसोबतची दोन्ही छायाचित्रे त्यांनी स्वतःच रेखाटलेली आहेत. )
कवी प्रकाश कवठेकर यांनी कवितेसाठी स्वतः रेखाटलेले अप्रतिम छायाचित्र
कवी प्रकाश कवठेकर यांनी कवितेसाठी स्वतः रेखाटलेले अप्रतिम छायाचित्र

Similar Posts

Leave a Reply

error: Content is protected !!