“चिऊताईचा संसार”

रचना – जी. पी. खैरनार, नाशिक
९४२१५११७३७ / ७०८३२३४०२१

चिव चिव चिडत चिमणी बोले !
घरट्यात माझ्या कोण गं आले !!
चिव चिव करत चिमणा डोले !
मीच आहेनां तुझाच गं भोले !!

                    घरटं बांधण्यास भांडण होई !
                    चिमणी रागाने उडून जाई !!
                    चिमणा चिमणी भांडत राही !
                    गवत काड्या आणत नाही !!

चिमणा चिमणी दिसती छोटे !
चोचीने विणती गवताची ताटे !!
गवत काड्यांचे बनवती घरटे !
चिमणीला खूप आनंद वाटे !!

                    चिमणी बोले नर चिमण्याला !
                    आपण पिल्ले घालू जन्माला !!
                    चिमणी उबवी गोल अंड्याला !
                    बारीक पिलांचा होई गलबला !!

चिव चिव करती पहाट वेळी !
चिमणी पाखरं जागवी आळी !!
चिमणी आणता बारीक अळी !
छोटीशी पिल्ले घटकन गिळी !!

                    चिमणी पिलांची तऱ्हाच न्यारी !
                    आईला बघता किलबिल करी !!
                    पिल्ले भूक लागली सांगती सारी !
                    चिमणी पिल्ले चिव चिव करी !!

बारीक पिल्लांचे तोंड होई वरी !
चोचीने चिमणी प्रेमे घास भरी !!
चिमणी सांगती तुम्ही रहा घरी ! 
पिलांना म्हणती येतो लवकरी !!  


                   चिमणा चिमणीची घट्टशी नाळ !
                    दोघेही पिलांचा करी सांभाळ !!
                    पिलांना मिळण्या पंखात बळं !
                    खाऊ घाली गोड रानाची फळं !!

चिमणा चिमणी दोघेही हुशार !
फुलवती प्रेमाने सुखी संसार !!
स्वार्थाचा कुठेही नसे अहंकार !
स्वच्छंद फिरती सारे घरदार !!

                    सुखात उडती चिमणी पाखरे !
                    आंनदी राहण्या गगनात फिरे !!
                    चिमणी म्हणती सांगू का खरे !
                    तुम्ही पण मानवा सुखी रहा रे !!

( कवी जी. पी. खैरनार हे नाशिकच्या जिल्हा परिषद अध्यक्ष यांचे स्वीय सहाय्यक असून सर्वोत्तम कविता करण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. )
      

Similar Posts

Leave a Reply

error: Content is protected !!