“आईचा पदर”

रचना :- जी. पी. खैरनार, नाशिक
९४२१५११७३७ /७०८३२३४०२१


नऊ वाराचं नेसून लुगडं,
झाकत होती आई उदर !
सुवासणीच्या डोक्यावरचा,
ढळत नव्हता कधी पदर !!

                    नऊवाराचं नेसता हो लुगडं,
                    मिजास तिचा दिसे हो भारी !
                    माता भगिनी शोभे आमुची,
                    भारत जननी माता सुंदरी !!

जगत जननी माझी आई,
गरीब बिचारी होती भोळी !
अंग झाकण्या मायेनं घाली,
बारा छिद्राची धुवेल चोळी !!

                    फाटेल चोळी भोक सांधण्या,
                    ठिगळं लावी खण चोळीला !
                    बारा धुडक्याचं सांधेल लुगडं,
                    माय गुंडाळी तिच्या अंगाला !!

हळद चिंचोक्याचं लावी कुंकू,
आई मेण मळुनी कपाळाला !
लाल कुंकाचा मळवट भारी,
शोभती आईच्या माथ्याला !!

                    हाती लेऊनी सौभाग्याचं लेणं,
                    हिरव्या काच चुडा बांगड्या !
                    पायी घालती घुंगरी पैंजण,
                    शोभे भरजरी काट लुगड्या !!

हाती वजनी चांदी पाटल्या,
घालून पंचवीस भाराची !
नाकात घाली गोल नथनी
दोन तोळ्याच्या सोन्याची !!

                    पिढी घडविण्याचं स्वप्न पाही,
                    लाडाची माझी जन्मदाती माई !
                    प्रेमळ मायाळू कष्टकरी देवी,
                    रुपडं शोभे रुख्मिणी आई !!

ऊब मिळण्या जन्मापासून,
पदराखाली झाकून घेई !
काय वर्णावी तिची महती,
गुरु माझी जन्मदाती आई !!

                    प्रेमळ भावे भूक भागवी,
                    कष्टकरी दोन हात आईचे !
                    ऊब देण्या नऊवार पदरा,
                    उपकार व्हावेत माईचे !!

Similar Posts

Leave a Reply

error: Content is protected !!