“विटी दांडू”

कवी – जी. पी. खैरनार, नाशिक
९४२१५११७३७ / ७०८३२३४०२१

राम लक्ष्मण सुदामा सारे,
जमती गांव वेशी !
डाव मांडाया विटी दांडूचा,
जाती गांव शिवापाशी !!

              माळ राणावर पोरं जमती,
              डाव मांडी झाडापाशी !
              फेकून विटी मारी दांडूला,
              गडी म्हणे जिंकलोशी !!

विटी दांडूचा खेळ खेळण्या,
देती विटीला हो उशी !
विटीच्या टोका देऊन टोला,
भिरकावी गांव वेशी !!

               दांडू गलीमध्ये ठेवून विटी,
               कोलवी दुर आकाशी !
               सवंगडी सारे टपून बसती,
               विटी हाती झेलण्याशी !!

टोपी घेऊन विटी झेलण्या,
सारे धरी ओंजळीशी !
विटी उडतसे दूर अंतरी,
म्हणे फसगत झालीशी !!

              ओल्या थुक्याने चिंबून दांडू,
              म्हणे मीच जिंकलोशी !
              बदलून घ्यावा राज तुम्ही,
              जावा विटी झेलण्याशी !!

खेळ खेळुनी विटी दांडूचा,
भटकती राना वनाशी !
आंबट गोड फळे शोधण्या,
फिरे डोंगर कपारीशी !!

              विटी दांडू खेळुनी थकलो,
              सांगे आई बापाशी !
              पोटाला हो भूक लागता,
              खाई मिरची भाकरीशी !!

विटी दांडूचा खेळ खेळती,
आपल्याच मायदेशी !
देशी खेळांना जपुया सारे,
डाव मांडू मुलांपाशी !!

              वीतभर विटी हातभर दांडू,
              खेळ खेळूया मित्रांशी !
              निसर्गाच्या कुशीत राहून,
              खेळ खेळूया हो देशी !!

( कवी नाशिक जिल्हा परिषद अध्यक्ष यांचे स्वीय सहाय्यक आहेत. )

Similar Posts

Leave a Reply

error: Content is protected !!