“बरं झालं शेतकऱ्या पोटी जन्मा आलो”

कवी : जी. पी. खैरनार, नाशिक
९४२१५११७३७ / ७०८३२३४०२१

पाचटाच्या झापाला,
घर म्हणत राहिलो !
तुरट्याच्या कुडाला,
भीत म्हणत गेलो !!
बरं झालं शेतकऱ्या,
पोटी जन्मा आलो !!

                    पत्र्याच्या आडवना,
                    दार म्हणत राहिलो !
                    मातीच्या लोटक्याला,
                    तवली म्हणत गेलो !!
                    बरं झालं शेतकऱ्या,
                    पोटी जन्मा आलो !!

चार फणी औताला,
पांभर म्हणणे शिकलो !
तीन फणी तिफनीला
चिरखड म्हणत गेलो !!
बरं झालं शेतकऱ्या,
पोटी जन्मा आलो !!

                    बाटलीच्या बुचनाला,
                    वात लावीत बसलो !
                    केरोसीनच्या दिव्याला,
                    चिमणी म्हणत गेलो !!
                    बरं झालं शेतकऱ्या,
                    पोटी जन्मा आलो !!

चारपायीच्या खांबाला,
माचा म्हणणे शिकलो !
बाज विणेल सुताला,
सुम म्हणत गेलो !!
बरं झालं शेतकऱ्या,
पोटी जन्मा आलो !!

                    बाजरी पेंढ्या ढिगांना,
                    सुडी म्हणणे शिकलो !
                    चाऱ्याच्या ढिगाला,
                    वळई म्हणत गेलो !!
                    बरं झालं शेतकऱ्या,
                    पोटी जन्मा आलो !!

धान्याच्या ढिगाला,
रास म्हणणे शिकलो !
गोवऱ्यांच्या ढिगाला,
करड म्हणत गेलो !!
बरं झालं शेतकऱ्या,
पोटी जन्मा आलो !!

                    कास्याच्या ताटाला,
                    थाळा म्हणणे शिकलो !
                    पितळाच्या परातीला,
                    ताम्हण म्हणत गेलो !!
                    बरं झालं शेतकऱ्या,
                    पोटी जन्मा आलो !!

सुताच्या चराटाला,
सैंदर म्हणणे शिकलो !
मोट ओढण्या दोराला,
नाडा म्हणत गेलो !!
बरं झालं शेतकऱ्या,
पोटी जन्मा आलो !!

                    मांजरपाट कोपरीला,
                    कफनी म्हणणे शिकलो !
                    पायाच्या वाहनांना,
                    पायतन म्हणत गेलो !!
                    बरं झालं शेतकऱ्या,
                    पोटी जन्मा आलो !!

( कवी जी. पी. खैरनार हे नाशिक जिल्हा परिषद अध्यक्ष यांचे स्वीय सहाय्यक आहेत. )

Similar Posts

Leave a Reply

error: Content is protected !!