“खरी संपत्ती”

    कवी : जी. पी. खैरनार, नाशिक
    ७०८३२३४०२१ / ९४२१५११७३७

वाऱ्याच्या लहरीवर,
वृक्ष स्वच्छंद डोलती !
गोड चिमणी पाखरं,
मंजुळ गायन गाती !!

                    हिरवीगार पालवी,
                    मन मुराद हसती !
                    मृग पाऊस सरींनी,
                    वृक्ष ओलेचिंब न्हाती !!

हिरव्यागार पानाशी,
दवबिंदू जमा होती !
आनंदी रान पाखरे,
तृष्णा सारे भागवती !!

                    मधुर फुलोऱ्यावरी,
                    मधमाशी घोंगावती !
                    गाणे फुलांना गाऊन,
                    पराग रस चोखती !!

आंबट गोड फळांशी,
वानरे तोडून खाती !
राघू मैना आनंदाने,
टोचे फळांना मारती !!

                    पावसाच्या आनंदाने,
                    मोर लांडोर नाचती !
                    प्रेमे लांडोर मोराची,
                    आनंद अश्रु झेलती !!

कडाड कड करुनी,
वीज नभात गर्जती !
वर्षा ऋतूचे स्वागता,
जशी वाद्य वाजवती !!

                    मृग नक्षत्रांच्या सरी,
                    धोधो धारा बरसती !
                    धरणी मातेची तृष्णा,
                    पावसाने तृप्त होती !!

पैसा संपत्ती नावाने,
मानवाचे घात होती !
वृक्षारोपण करुनी,
जपुया खरी संपत्ती !!

                    करा त्याग संपत्तीचा,
                    होईल सुखाची क्रांती !
                    प्रेम करा निसर्गाशी,
                    लाभेल मनास शांती !!

( कवी जी. पी. खैरनार हे नाशिकच्या जिल्हा परिषद अध्यक्षांचे स्वीय सहाय्यक आहेत. त्यांचे लेखन विविधांगी असून त्यांची अनेक पुस्तके प्रकाशित झालेली आहेत. )

Similar Posts

Leave a Reply

error: Content is protected !!